יום שלישי, 6 בינואר 2015

אופטיקה גאומטרית

החזרת אור
החזרת האור מתבצעת כאשר אור פוגע במשטח מחזיר אור.

 מושגים:
זווית הפגיעה - זווית שבין הקרן הפוגעת לבין האנך בנקודת הפגיעה.
זווית ההחזרה - לזווית שבין הקרן המוחזרת לבין האנך.
חוקי ההחזרה
חוק א': הקרן הפוגעת, הקרן המוחזרת והאנך למשטח
          בנקודת הפגיעה נמצאים באותו מישור.
חוק ב': זווית ההחזרה שווה לזווית הפגיעה.


החזרת ממשטחים חלקים וממשטחים מחוספסים
כאשר אור פוגע בזווית כלשהי
במשטח חלק, כל קרני האור מוחזרות באותה זווית על-פי חוקי ההחזרה.
גם כאשר אור פוגע במשטח מחוספס, נשארים חוקי ההחזרה בתוקף,
אבל בגלל צורת המשטח, יפנו הקרניים המוחזרות לכיוונים שונים.
       
שבירת האור
האור מתפשט בקווים ישרים בתווך אחד (חומר שקוף אחיד או ריק).
אך כאשר אור עובר מחומר שקוף אחד לחומר אחר משנה האור את כיוונו.
שינוי זה של כיוון התפשטות האור נקרא שבירה.

חוקי שבירה:

חוק א': הקרן הפוגעת, אנך הפגיעה והקרן הנשברת נמצאים באותו מישור.
חוק ב' - חוק סנל (1626): 

n -  מקדם השבירה של חומר
  - vמהירות האור בחומר 
    

            החזרה פנימית גמורה

זווית קריטיתפתח את מצגת אופטיקה: תורת אור וגלים

אין תגובות: