יום שלישי, 22 בנובמבר 2011

שפת סימניםשאלות ותשובות על שפת הסימנים:

סרטון של המרכז להכשרה ולשיקום מקצועי ליד בי"ח לוינשטיין


על התהליך שעוברים תלמידים לקויי שמיעה במרכזאין תגובות: