יום ראשון, 20 בדצמבר 2015

חשמל ואופטיקה - שאלות למבחן

מבחן בחשמל:
1.        מהו מוליך חשמל?
2.        מהו מבדד חשמל?
3.        מהו מוליך-על?
4.        מהי מהירות  ממוצעת של אלקטרונים חופשיים ללא שדה חשמלי?
5.        מהם התנאים לזרם חשמלי בטיל?
6.        מהו הקשר בין עוצמת זרם חשמלי וכמות המטען העובר בחתך של מוליך?
7.        במה תלוי התנגדות החשמלית של המוליך?

8.     התנגדות הסגולית של כסף. מהי משמעות נתון זה?
9.        חוק הום. מה הקשר בין מתח, התנגדות ועוצמת זרם חשמלי בחוק אוהם?
10.     יחידות מדידה של עוצמת זרם חשמלי.
11.     יחידות מדידה של מתח חשמלי.
12.     יחידות מדידה של התנגדות חשמלית.
13.     μA המרה ל A
14.     KW המרה ל W
15.     mA המרה ל A
16.     KV המרה ל V
17.     איך הגדלת אורך הטיל משפיעה על התנגדות חשמלית של טיל?
18.     איך הגדלת שטח החתך של מוליך משפיעה על התנגדות חשמלית של טיל?
19.     מהי אנרגיית זרם חשמלי? מהם גורמים שמגבירים את אנרגיה חשמלית?
20.     מהו הספק החשמלי? מהי נצילות של אנרגיה ע"י מכשירי חשמל?
21.     מהו התופעות של זרם החשמלי במוליך? 

22. מהם סיכוני חשמל? מהם כללי בטיחות חשמל במעבדה?

23.     עזרה ראשונה לנפגע מכת חשמל.

מבחן באופטיקה:
1.        מהי קרן האור?
2.        מהם תפקידים של האור?
3.        איך מתפשט האור?
4.        מהו מקור אור?
5.        מדוע רואים דמות במראה?
6.        מדוע לא רואים דמות בקיר?
7.        מה הקשר בין צבע לאור?
8.        כיצד קורה שגופים נראים לנו צבעוניים?
9.        במה תלוי גודל של אזור הצל?
10.     אור או קול מתפשט באוויר יותר  מהר?
11.     גלגולי אנרגית האור.
12.     מהם התהליכים, שמתרחשים כאשר אור פוגע בגוף שקוף.
13.     מהי תופעת החזרת האור?
14.     מהי תופעת שבירת האור?
15.     מהי מהירות האור?
16.     מהו מקדם שבירה של חומר?
17.     מהי זווית פגיעה? מהי זווית החזרה? מהי זווית שבירה?
18.     אלומת אור פוגעת במאונך במשטח שקוף. מהן זוויות פגיעה, החזרה ושבירה.
19.     מהו הקשר בין מקדם שבירה של חומר ומהירות האור בו?
20.     חוקי החזרת האור.
21.     חוקי שבירת האור.
22.     מהי תופעת  החזרה פנימית גמורה? התנאים לקיום התופעה.
23.     האם שחור הוא צבע? 


אין תגובות: