יום רביעי, 21 בינואר 2015

הספקטרום האלקטרומגנטי

  
מדי קרינה אלקטרומגנטית בלתי מייננת


מכשירי חשמל ביתיים - האם קיימת השפעה מסוכנת של הקרינה הבלתי-מייננת, הקרינה של מכשירי החשמל הביתיים, הקרינה הסלולרית והקשר בינה לבין סרטן, רגישות יתר לקרינה ועוד...


נושאים לפרויקט מסכם באופטיקה וגלים
 1. מהו גל? גלי רוחב וגלי אורך. דוגמאות, גרפים(ציורים) והסברים.
 2. מהו גל? גלי חד מימדיים, דו-מימדיים, תלת-מימדיים. דוגמאות והסברים.
 3. מהו גל? גלים מחזוריים. גל סינוסואידלי. דוגמאות, גרפים(ציורים) והסברים.
 4. גל מחזורי- סינוסואידלי. אורך הגל. הסברים, נוסחאות ו2 דוגמאות גרפיות של גלים עם אורכי גל שונים. זמן המחזור. הסברים, נוסחאות ו2 דוגמאות גרפיות של גלים עם זמני מחזור שונים.יחידות מדידה.
 5. גל מחזורי- סינוסואידלי. מהירות הגל. הסברים, נוסחאות. תדירות הגל. הסברים, נוסחאות ו2 דוגמאות גרפיות של גלים עם תדירויות שונות. יחידות מדידה.
 6. גל מחזורי- סינוסואידלי. לסמן בגרפים: זמן המחזור, אורך הגל, משרעת(אמפליטודה).
 7. נפיצת האור.דוגמאות, גרפים(ציורים) והסברים.
 8. הספקטרום האלקטרומגנטי: פירוט של הסוגים לפי אורך הגל.
 9. הספקטרום האלקטרומגנטי: פירוט של הסוגים לפי תדירויות הגל.
 10. הסבר מפורט על קרינת TV ורדיו. דוגמאות. אורכי גל ותדירות. השפעות ביולוגיות וחשיבות.
 11. אור הנראה: צבעים  על-פי אורכי גל. דוגמאות, גרפים(ציורים) והסברים. השפעות ביולוגיות וחשיבות.
 12. קרינה תת-ודומה. דוגמאות. אורכי גל ותדירות. דוגמאות, גרפים(ציורים) והסברים. השפעות ביולוגיות וחשיבות.
 13. קרינה אולטרה-סגולה. סכנות. אורכי גל ותדירות. דוגמאות, גרפים(ציורים) והסברים. השפעות ביולוגיות וחשיבות.
 14. קרינה מיקרו. דוגמאות. אורכי גל ותדירות. דוגמאות, גרפים(ציורים) והסברים. השפעות ביולוגיות וחשיבות.
 15. קרינת רנטגן. דוגמאות. אורכי גל ותדירות. סכנות. דוגמאות, גרפים(ציורים) והסברים. השפעות ביולוגיות וחשיבות.
 16. קרינה גרעינית. דוגמאות. אורכי גל ותדירות. סכנות. השפעות ביולוגיות וחשיבות.
 17. השפעות ביולוגיות של הקרינה. דוגמאות, גרפים(ציורים) והסברים.

אין תגובות: