יום שני, 4 באפריל 2016

נושאים לבחירה לעבודת הגשה בציון באופטיקה

 1.     קרן האור. תפקידים של האור. התפשטות האור. מקור אור. 
2.     צל מלא וצל חלקי. החזרת האור במראה. חוקי החזרת האור.
3.     חוקי החזרת האור ממשטח אטום. זווית פגיעה.  זווית החזרה.
4.     הקשר בין צבע לאור. כיצד קורה שגופים נראים לנו צבעוניים? 
5.     גלגולי אנרגיית האור. מהירות האור בחומר
6.     תהליכים, שמתרחשים כאשר אור פוגע בגוף שקוף. תופעת שבירת האור. 
7.     מקדם שבירה של האור בחומר. זווית פגיעה. זווית שבירה בפגיעת האור בגוך שקוף.
8.     הקשר בין מקדם שבירה של חומר ומהירות האור בו. חוקי שבירת האור.
9.     מהי עדשה? סוגי העדשות. מאפייני העדשה. עוצמת העדשה

אין תגובות: